За да превърна „Аз не мога!“ в „Аз мога и искам!“ Ние заедно знаем как да го постигнеш!

 • Да излезеш от зоната си на комфорт и да развиеш собствения си потенциал!
 • Да осъществиш собствената си мисия в успех!
 • Да изградиш собствена компания по твой стил и със собствена философия за успех!
 • Да предприемеш ново предизвикателство за себе си!
 • Да опознаеш средата за създаване на бизнес!
 • Да изучиш законите на успеха!
 • Да преодолееш страха от това да не загубиш!
 • Да превърнеш това, което ти доставя удоволствие в бизнес!
 • Да работиш не по принуда, а със страст!
 • Да разполагаш със собствения график успешно!
 • Да решаваш сам с кого да работиш!
 • Да вярваш повече в собствените си възможности!

Искаш да развиеш качествата си на предприемач? Ние ти подаваме ръка! Ставайки член на Център по предприемачество KNOWHOWBG ти ще получиш:

Възможност за развитие

Възможност за развитие!

Увереност в собствените знания

Увереност в собствените знания!

Практическа насоченостПрактическа насоченост!

Старт в бизнеса с готов бизнес план Старт в бизнеса с готов бизнес план!