Индивидуални и групови консултации

Консултации

Индивидуални и групови консултации в сферата на бизнес планирането и финансирането, консултации и менторство за подготовка на управление на бизнес дейността

Основната цел на предвидените консултации е да Ви помогнем да изградите положителна нагласа за това да станете предприемач, да преодолеете своята нерешителност, липсата на подкрепа, която срещате по пътя на идеята си, както и липсата на стартов капитал.

При включването си в проекта, нашият екип ще Ви изготви индивидуален план и ще Ви предложи индивидуални и групови консултации за реализиране на Вашата конкретна предприемаческа идея.

Съобразно Вашите желания и умения ще получите консултации относно:

  • Жизнеспособността на своите бизнес идеи;
  • Как да реализирате бизнес плана си в успешен работещ бизнес;
  • Менторство за подготовка на  управлението на бизнес дейността, включително за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до бизнес мрежи, насърчаващи бизнес развитието и други;
  • Насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от различни финансови източници.

Тематичните индивидуални консултации ще ви помогнат в планирането на Вашата собствена идея, да реализирате наученото на теория, как да реализирате Вашия бизнес план  и да предприемете следващата стъпка по създаване на своя собствена фирма с най-подходящата форма и съобразно условията на пазара.

Имате възможност и да се включите в групови консултации, свързани с информация за отворени програми за финансиране, налични възможности за кредитиране  и благоприятни финансови инструменти в подкрепа на малкия бизнес, защита на търговски марки, патентоване на ноу-хау и полезни модели, новостите в данъчно и социалното осигуряване и други теми, свързани с управление на малкия бизнес.

За всеки участник са предвидени по проекта 16 часа индивидуални консултации и групови консултации в рамките на 18 часа по 6 подбрани теми съгласно изготвен персонален план.

Широкият обхват на бизнес сферите на консултиране и менторството на нашия екип, ще Ви подсигурят в първите крачки от старта на бизнес идеята, ще допринесат за поставяне на малки цели по пътя към пълно разгръщане на предприемаческата Ви идея, ще спомогнат за придобиването и затвърждаването на увереност в собствените Ви умения и компетентности за стартиране и развитие на собствен бизнес.