Модулни обучения

Модулни обучения

Специализирана учебна програма по предприемачество с интерактивни обучителни техники и подходи, комбиниращи теоретични и практически знания

Основаната цел на предвидените обучения е да допълните своите знания и да се поучите от опита,  за да развиете успешно своите предприемачески, управленски и бизнес начинания и да разработите своите бизнес идеи в обоснован и икономически издържан бизнес план за старт, реализация и развитие на свой собствен бизнес. Специално подбрахме за вас екип от предприемачи и обучители, които разработиха специализирана учебна програма на модулен принцип за успешен старт на желаещите да стартират собствен бизнес. Наред с традиционните форми на обучение са предвидени и нови, интерактивни обучителни техники и подходи, които съчетават теория и практика, използване и прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии за решаване на конкретни предприемачески задачи. Предвидената форма на обучение ще Ви подпомогне да намерите начин за вземане на адекватни решение на реално случаващите се ситуации в бизнес практиката. Учебната програма включва 10 модула с обща продължителност 80 учебни часа:

  • Модул 1: Вие като предприемач
  • Модул 2: Предприемаческа етика и култура
  • Модул 3: Иновации и предприемачество
  • Модул 4: Виртуално предприемачество
  • Модул 5: Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
  • Модул 6: Форми на търговска дейност
  • Модул 7: Персонал, правни отговорности и застраховка
  • Модул 8: Финансово планиране
  • Модул 9: Капитал и видове източници
  • Модул 10: Стартиране на бизнеса

При успешно приключване на модулната обучителна програма, специално разработена за Вас от нашите предприемачи и обучители, Вие ще сте осъзнали своите качества като предприемачи, ще сте развили скрития си потенциал, ще сте поставили правилно своите цели на отговорност към собствената си идея и ще се чувствате абсолютно подготвени за начинанито си, търсейки финансова независимост и по-добър статус в обществото.

Завършилите курса ще получат сертификат!