Информационен ден, гр. Варна, 16.08.2018

Център по предприемачество KnowHowBg проведе информационна среща в гр. Варна

На 16.08.2018 в гр. Варна се проведе информационна среща с цел запознаване с възможностите за включване на стартиращи предприемачи в комплекс от безплатни модулни обучения по предприемачество и безплатни консултации (групови и/или индивидуални) за стартиране на собствен бизнес в разнородни направления.

Екипът по проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“ се срещна с бъдещи предприемачи и даде разяснения как включвайки се в инициативите на Център по предприемачество KnowHowBG те ще получат подпомагане в разработката и преценката на предприемачески идеи, придобиване на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработване на конкретните идеи в бизнес планове за реализация на реална стопанска дейност.

С пожелания за нови срещи по време на самите обучения възникна и нов въпрос: Какво е да си предприемач? Готови ли сте Вие да бъдете откривател на възможности? За това на следващата информационна среща екипът на Център по предприемачество KnowHowBG е подготвя Уъркшоп, където всеки от присъстващите да откриете нови възможности и идеи за себе си в първата по рода си работилница за предприемачи!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *