Варна
01/30/2020  -  Запази час за консултация!
Обучение:  10:00  -  12:00
Отворени програми за финансиране
Консултации:
10:00  -  12:00 Възможности за финансиране на бизнес идеи ()
13:00  -  15:00 Възможности за финансиране на бизнес идеи ()
02/06/2020  -  Индивидуална консултация – запази час! *датата е във формат mm/dd/yy
Консултации:
12:00  -  14:00 Кандидатстване по програми на ЕС ()
Шумен
08/20/2019  -  Индивидуални консултации в гр. Нови Пазар – за стартиращи предприемачи
Консултации:
10:00  -  12:00 Маркетинг (Поля Стефанова)Часът е вече резервиран
13:00  -  15:00 Бизнес планиране (Поля Стефанова)Часът е вече резервиран
15:00  -  17:00 Източници на финансиране (Поля Стефанова)
08/31/2019  -  Индивидуални консултации в помощ на самостоятелна стопанска дейност
Консултации:
10:00  -  12:00 Кандидатстване по програми на ЕС ()Часът е вече резервиран
10:00  -  12:00 Бизнес планиране ()Часът е вече резервиран
12:00  -  14:00 Бизнес планиране ()Часът е вече резервиран
12:00  -  14:00 Кандидатстване по програми на ЕС ()Часът е вече резервиран
10:00  -  12:00 Фирмено право ()
10:00  -  12:00 Счетоводство ()
Добрич
08/30/2019  -  Индивидуални консултации за стартиращи предприемачи – запази час! *датата е във формат mm/dd/yy
Консултации:
9:00  -  11:00 Счетоводство ()
11:00  -  13:00 Регистрация на фирма ()
11:00  -  13:00 Управление на персонала ()
11:00  -  13:00 Търговско право ()
09/06/2019  -  Индивидуални консултации за стартиращи предприемачи
Консултации:
9:00  -  11:00 Маркетинг ()Часът е вече резервиран
11:00  -  13:00 Маркетинг ()Часът е вече резервиран
9:00  -  11:00 Счетоводство ()
11:00  -  13:00 Счетоводство ()
Търговище
08/20/2019  -  На 20 август безплатни бизнес консултации за стартиращи предприемачи – запаси час!
Обучение:  10:00  -  
Консултации:
10:00  -  12:00 Изтоници на финансиране ()
12:00  -  14:00 Източници на финансиране ()
10:00  -  12:00 Мениджмънт и счетоводство ()
12:00  -  14:00 Мениджмънт и счетоводство ()Часът е вече резервиран
08/23/2019  -  На 23 август безплатни бизнес консултации за стартиращи предприемачи – запази си час!
Консултации:
10:00  -  12:00 Бизнес планиране ()
12:00  -  14:00 Бизнес планиране ()Часът е вече резервиран
08/24/2019  -  На 24 август запази час за безплатна консултация в подкрепа на предприемаческата ти идея!
Консултации:
13:00  -  15:00 Източници на финансиране ()
15:00  -  17:00 Източници на финансиране ()
13:00  -  15:00 Маркетинг ()Часът е вече резервиран
15:00  -  17:00 Маркетинг ()Часът е вече резервиран