Гореща линия

Гореща линия

Имате въпроси? Искате да научите повече? Използвайте горещата ни линия … Тук може да научите отговори на често задавани въпроси …

Индивидуални и групови консултации

Консултации

Индивидуални и групови консултации в сферата на бизнес планирането и финансирането, консултации и менторство за подготовка на управление на бизнес …

Модулни обучения

Модулни обучения

Специализирана учебна програма по предприемачество с интерактивни обучителни техники и подходи, комбиниращи теоретични и практически знания Основаната цел на предвидените …

Проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01

За проекта

BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“ Основната цел на проекта е да …