За нас

„ЕВРОКИК КОНСУЛТ“ ЕООД, (“администратор”, “дружеството”, „ние“ „нашия“ или „нас“), ЕИК 202524733, адрес: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Ген. Георги Попов“ №8, ет.2, ап. 2, тел. 0898 69 48 41, е-mail: cpo.eurokik@gmail.com като администратор на лични данни, осъзнава важността на това личните Ви данни да бъдат защитени. За нас е важно да осигурим максимално точна информация относно Вашите лични данни и как ги използваме и затова ги описахме в настоящата Политика за поверителност и  защита на личните данни.

„ЕВРОКИК КОНСУЛТ“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

На сайта www.knowhowbg.eu се събира определена информация. Този документ описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация от сайта, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него.

Какви лични данни събираме и защо

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Чувствителни лични данни“ включва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Ние не събираме и обработваме чувствителни лични данни автоматично. Молим Ви да не ни изпращате или предоставяте по какъвто и да било друг начин чувствителни лични данни, отнасящи се до Вас (или до някой друг), освен ако това не е свързано с включването Ви в проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“ – САМО чрез попълване от Вас на Вашите лични данни в карта за участие в проекта. Попълването и изпращането на Картата за участие по проекта по електронен път от Вас се с счита за приемане на всички условия в нея за обработване на личните Ви данни.

Не са „лични данни“ данните, които не могат да бъдат свързани или асоциирани с конкретно физическо лице.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугатa Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. С Политиката за поверителност на Gravatar може да се запознаете тук.

Форми за контакт и „гореща линия“

Ние използваме формуляр за контакт за директна връзка с нас в контактната ни форма и в „горещата линия“ за кореспонденция с Вас и ние събираме данните, показани във формуляра за контакт, както имейл и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. Услугата за контактната форма се предоставя чрез Contact Form 7 като с политиката за поверителност може да се запознаете тук. Услугата за чат и гореща линия се предоставя от WP Live Chat Support и с Политиката за защита на личните данни може да се запознаете тук

Данните от формата за контакт и „гореща линия“ от нас чрез www.knowhowbg.eu се събират и обработват единствено целите на по-добрата комуникация по въпросите за проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“ и ние  не използваме предоставената информация за маркетингови цели, в това число и предоставянето им на трети страни.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Бюлетин

Ние използваме форма за регистрация на MailChimp, за да бъдете включени в мейл лист за получаване на информация само по проекта и то след изричното ви съгласие с настоящата политика. Ние ще съхраним Вашите данни само до приключване на дейностите на проекта и няма да предоставяме данните ви на трети страни за маркетингови цели. С получаването на всеки един бюлетин ще Ви предоставим възможност да прекратите получаването му и да бъдете заличени от мейл листата. С политиката за защита на личните данни на MailChimp може да се запознаете тук .

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове може да събират данни за Вас, да използват бисквитки, да вградят допълнително проследяване от трети страни и следят взаимодействието си с вграденото съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в него.

Използвайки нашият уебсайт, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Анализ

За целите на статистика за сайта поддържаме приложение Google Analytics, което следи Вашата активност в сайта. Събраните данни се използват само за статистически цели на сайта. С политиката за поверителност на доставчика ви на инструменти за статистика – Google може да се запознаете тук.

Употреба на вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до уебсайта и проект , и да ви предлагаме допълнителна информация за услуги и събития свързани с дейностите по проекта, за да ви предоставим цялостна информация и да ви предоставим информацията и отношението, което очаквате.

Вие имате право:

• Да получите файл, съдържащ всички ваши лични данни, които съхраняваме.

• Да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас.

• Да поискате коригиране на своите лични данни.

За да упражните описаните по-горе свои права, можете да се свържете с нас на admin@knowhowbg.eu.

Ние бихме могли да използваме ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Ние ще запазим вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това вашите данни ще бъдат изтрити.

Съхранение на данни от трети страни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме уеб сайта онлайн, да подобрим работата на уеб сайта и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на Superhosting.bg – пълна информация за компанията – собственик и нейната политика за защита на личните данни.

Предоставяме бутони за лесен достъп за връзка с нас и преглед на нашите публикации в популярни социални мрежи и сайтове. Тези бутони са необходими, за да можем да осигурим възможност за достъп до материалите, които публикуваме. Ние не сме и няма да разкриваме вашите лични данни на тези трети страни. Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез сайта или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност. Възможно е те да събират статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н.

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№ 2

Тел: + 359 2 915 35 18

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Тази Политика за защита на личните данни се отнася до събираните и обработваните данни чрез сайт www.knowhowbg.eu и може да бъде изменяна едностранно от „ЕВРОКИК КОНСУЛТ“ ЕООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички ползватели на уебсайта. Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо вас след уведомяване от наша страна и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте

Ако не се съгласявате с промените, можете да преустановите използването на уебсайта.

Вие се съгласявате, че всички изявления на „ЕВРОКИК КОНСУЛТ“ ЕООД, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат публикувани на подходящо място на уебсайта www.knowhowbg.eu.