Индивидуални и групови консултации

Консултации

Индивидуални и групови консултации в сферата на бизнес планирането и финансирането, консултации и менторство за подготовка на управление на бизнес …